Małe litery polskiego alfabetu pisanego przygotowane do wydrukowania. Umieszczone w pliku PDF, wystarczy jedynie pobrać. Samogłoski zostałī oznaczone na czerwono, a spółgłoski na niebiesko. Darmowa pomoc dydaktyczna dla nauczycieli oraz rodziców, którzy pracują z dziećmi w domu. Alfabet ruchomy.

Jednostronne karty PDF do samodzielnego wydruku.

Pakiet zawiera wszystkie litery polskiego alfabetu.

Samogłoski oznaczone są kolorem czerwonym.

Spółgłoski oznaczone są kolorem niebieskim.

Każda litera na oddzielnej karcie A4.

Plik PDF, 1.7 MB.

Share This