Polski alfabet pisany litery wielkie. Każda z liter umieszczona została na oddzielnej karcie A4. Jako urozmaicenie oraz dodatkową pomoc dydaktyczną stanowi kolor poszczególnych literek. Samogłoski oznaczyliśmy kolorem czerwonym, natomiast spółgłoski kolorem niebieskim. Mamy nadzieję, że tak przygotowane materiały posłużą jako wsparcie edukacyjne podczas pracy z dziećmi wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Alfabet ruchomy.

Jednostronne karty PDF do samodzielnego wydruku.

Pakiet zawiera wszystkie wielkie litery polskiego alfabetu.

Samogłoski oznaczone są kolorem czerwonym.

Spółgłoski oznaczone są kolorem niebieskim.

Każda litera na oddzielnej karcie A4.

Plik PDF, 1.7 MB.

Share This